Hemsida
Pollinering i höstraps
Sök

Pollinering i höstraps


Hösten 2010 startar ett industridoktorandprojekt om pollinering i höstraps. Projektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Kristianstad och SLU och kommer att
pågå i fem år.

Bakgrund

Oljeväxtodlingen i Sverige har expanderat de senaste åren och är en ekonomiskt konkurrenskraftig gröda för svenska växtodlare. Utvecklingen av etableringsteknik, sortmaterial, växtskydd och kvävegödsling har gått framåt medan insektspollineringens
betydelse för skörden ansetts vara liten. Äldre studier har visat små skördeökningar, ca 5%, även vid höga tätheter av pollinerande insekter.

Ny forskning har väckt intresset för insektspollinering till liv igen. Den moderna rapsodlingen kan ha ett annat behov av pollinering och med nya försöksmetoder har vi möjlighet att ta reda på mer.
I det här projektet kommer vi att jobba med fältförsök i samarbete med skånska
rapsodlare och biodlare under två år. Vår förhoppning är att projektet ska ge ny
kunskap och nya insikter om hur pollinering fungerar och hur vi kan använda det.

 

Läs mer på SLU:s hemsida

Kontakt

Om du vill ställa frågor eller har kommentarer kan du kontakta
Sandra Lindström, Hushållningssällskapet Kristianstad
Tel. 0708-94 53 58 eller e-post till Sandra Lindström

Logga in... Hushållningssällskapet Kristianstad