Hemsida
Sök

Här kan du söka projektmedel:

 

Kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet:

 

Lämna in offerterna senast den 27/4 kl. 16.00. Växtodlarna skickar sina till Sandra, övriga skickar till Christer. 

Offertförfrågan 2009-2010

Preliminär upphandlingsbudget 2009-2010 Nytt: Greppabudgeten är ökad och kommer att landa på ca 10 miljoner kr.

Mål för kompetensutveckling, Länsstyrelsen Innehåller prioriterade ämnen inom varje målområde

Offertblanketter

Marknadsföring, genomförande och dokumentation 2009-2010

Nationella projekt, Jordbruksverket

  • Info finns hos Sandra Lindström

Region Skånes Miljöfond

38 miljoner för Landsbygdsutveckling

Logga in... Hushållningssällskapet Kristianstad