Hemsida
Integrerad ogräsbekämpning i lök
Sök

Integrerad ogräsbekämpning i lök


I detta projekt undersöktes om det är möjligt att minska herbicidanvändningen i sådd lök via integrerade koncept där kemisk och mekanisk bekämpning kombineras till hela strategier.

Här kombinerades mekanisk bekämpning som fingerhjul alt. skrappinnar vid radhackning med kemisk bekämpning.

 

Vidare undersöktes om bandsprutning i kombination med radhackning kunde ge en bibehållen bekämpningseffekt jämfört med bredsprutning, så att ”hektardosen” kan minskas rejält jämfört med bredsprutning.

 

Projektet är genomfört av

David Hansson, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi, SLU Alnarp 
Anna-Mia Björkholm, Hushållningssällskapet Kristianstad

 
Läs rapporten» (pdf)

 

Logga in... Hushållningssällskapet Kristianstad